ĐIỂM CHUYÊN CẦN, KIỂM TRA GIỮA KỲ VÀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II 2016 - 2017

* ĐIỂM NÀY DÙNG ĐỂ THAM KHẢO

* Mọi thắc mắc về ĐIỂM của các nhóm được giải đáp đến hết ngày 18/06/2017 và nhóm PCN02701 -01 (POHE) được giải đáp đến hết ngày 26/06/2017.

* Đề nghị liên hệ với giảng viên tại Bộ môn Di truyền - Giống vật nuôi, Khoa Chăn nuôi (Phòng 205 và 206) - Không liên hệ qua điện thoại và Email.

* NHÓM 04 VÀ 05 ĐIỂM CHUYÊN CẦN LIÊN HỆ VỚI THẦY ĐỖ ĐỨC LỰC

ĐIỂM HỌC PHẦN VIẾT TÀI LIỆU KHOA HỌC  https://sites.google.com/site/haxuanbo/viet-tai-lieu-khoa-hoc-1

PCN02701-01

CN02701-04

CN02701-05

* CN02701-01

* CN02701-02

* CN02701-03

* CN02701-04

* CN02701-05

Số khách trực tuyến

Số lượt truy cập