ĐIỂM THI CUỐI KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

* ĐIỂM NÀY DÙNG ĐỂ THAM KHẢO

* Mọi thắc mắc về ĐIỂM THI được giải đáp đến hết ngày 14/01/2017.

* Đề nghị liên hệ với giảng viên tại Bộ môn Di truyền - Giống vật nuôi, Khoa Chăn nuôi (Phòng 205 và 206) - Không liên hệ qua điện thoại và Email.

Số khách trực tuyến

Số lượt truy cập