ĐIỂM THI CUỐI KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016

* ĐIỂM NÀY DÙNG ĐỂ THAM KHẢO

* Mọi thắc mắc về điểm thi cuối kỳ được giải đáp đến hết ngày 12/01/2016

* Đề nghị liên hệ trực tiếp tại Bộ môn Di truyền - Giống vật nuôi, Khoa Chăn nuôi (Phòng 205 và 206) - Không liên hệ qua điện thoại.

ĐIỂM CHUYÊN CẦN VÀ KIỂM TRA GIỮA KỲ HỌC KỲ I 2015 - 2016

* ĐIỂM NÀY DÙNG ĐỂ THAM KHẢO

* Mọi thắc mắc về điểm chuyên cần và kiểm tra giữa kỳ được giải đáp đến hết ngày 20/12/2015

* Đề nghị liên hệ trực tiếp tại Bộ môn Di truyền - Giống vật nuôi, Khoa Chăn nuôi (Phòng 205 và 206) - Không liên hệ qua điện thoại.

Số khách trực tuyến

Số lượt truy cập