ĐIỂM CHUYÊN CẦN, KIỂM TRA GIỮA KỲ VÀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ I 2017 - 2018

* ĐIỂM NÀY DÙNG ĐỂ THAM KHẢO

* Mọi thắc mắc về ĐIỂM của các nhóm được giải đáp đến hết ngày 29/12/2017.

* Đề nghị liên hệ với giảng viên tại Bộ môn Di truyền - Giống vật nuôi, Khoa Chăn nuôi (Phòng 205 và 206) - Không liên hệ qua điện thoại và Email.

Số khách trực tuyến

Số lượt truy cập