ĐIỂM THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

* ĐIỂM NÀY DÙNG ĐỂ THAM KHẢO

* Mọi thắc mắc về ĐIỂM THI (Nhóm 01 và 02) được giải đáp đến hết ngày 27/06/2016 (Nhóm 03, 04, 05, 06, 07 và 08) được giải đáp đến hết ngày 30/06/2016.

* Trường hợp không có điểm chuyên cần đề nghị liên hệ với giảng viên tại Bộ môn Di truyền - Giống vật nuôi, Khoa Chăn nuôi (Phòng 205 và 206) - Không liên hệ qua điện thoại và Email.

* Trường hợp bôi vàng ở điểm thi: đã được cộng điểm của thầy Đỗ Đức Lực.

CN02701/01

CN02701/02

CN02701/03

CN02701/04

CN02701/05

CN02701/06

CN02701/07

CN02701/08

Số khách trực tuyến

Số lượt truy cập