ĐIỂM CHUYÊN CẦN VÀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

* ĐIỂM NÀY ĐỂ THAM KHẢO

* Mọi thắc mắc về điểm CHUYÊN CẦN VÀ KIỂM TRA GIỮA KỲ được giải đáp đến hết ngày 26/12/2016.

 

 

- Không liên hệ qua điện thoại.

* Kích chuột vào tên bạn để xem rõ hơn

Số khách trực tuyến

Số lượt truy cập