Liên Hệ

HÀ XUÂN BỘ
Bộ môn Di truyền - Giống vật nuôi
Khoa Chăn nuôi
Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA)
TRÂU QUỲ - GIA LÂM – HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tel: +84 4 3876 82 65
Email: hxbo@vnua.edu.vn; haxuanbo@gmail.com

Gửi cho tôi những nhận xét, góp ý và câu hỏi của bạn!

Xin cảm ơn!

Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.

Số khách trực tuyến

Số lượt truy cập