Download

Giáo trình Thiết kế thí nghiệm

GIAO TRINH THIET KE THI NGHIEM.rar
compressed file archive 2.2 MB

Bài tập thiết kế thí nghiệm

BAI TAP THIET KE THI NGHIEM.rar
compressed file archive 659.4 KB
Bài tập Phần A
Phan A for Guest.pdf
Adobe Acrobat Document 150.6 KB
Phan B for Guest.pdf
Adobe Acrobat Document 593.5 KB

Bài giảng thực hành Thiết kế thí nghiệm (Minitab16) 

Bai giang TKTN phanThuc hanh.pdf
Adobe Acrobat Document 3.4 MB

Ví dụ thực hành Minitab16

Vi du thuc hanh Minitab16.rar
compressed file archive 234.3 KB

Phân tích số liệu bằng phần mềm SAS

Giới thiệu phần mềm SAS và tính các tham số thống kê mô tả
PHAN 1.pdf
Adobe Acrobat Document 66.7 KB
Ước lượng và kiểm định giả thiết với phần mềm SAS
PHAN 2.pdf
Adobe Acrobat Document 190.2 KB
Tương quan và Hồi quy với phần mềm SAS
PHAN 3.pdf
Adobe Acrobat Document 56.3 KB

Tests

test1.pdf
Adobe Acrobat Document 31.0 KB
test2.pdf
Adobe Acrobat Document 29.4 KB

Exams

exam 01.pdf
Adobe Acrobat Document 51.1 KB
exam 02.pdf
Adobe Acrobat Document 49.3 KB

Kiểu trích dẫn và trình bày tài liệu tham khảo sử dụng cho phần mềm EndNote:

+ Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDDT-TA.ens; BGDDT-TV.ens và BGDDT-TV-TenVN.ens)

+ Theo quy định của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đỗi với luận văn thạc sĩ (MSVNUA.ens), luận án tiến sĩ (PhDVNUA.ens), bài báo khoa học đăng trên tạp chí Khoa học và Phát triển (JSDVNUA.ens)

+ The quy định của Hội chăn nuôi đối với bài báo khoa học đăng trên tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi (HCN.ens)

+ Sau khi download, Copy các style này và Paste vào thư mục Styles của EndNote theo đường dẫn sau: C:\Program Files (x86)\EndNote X5\Styles.

Số khách trực tuyến

Số lượt truy cập