ĐIỂM CHUYÊN CẦN, KIỂM TRA VÀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

* ĐIỂM NÀY DÙNG ĐỂ THAM KHẢO

* Mọi thắc mắc về ĐIỂM của các nhóm được giải đáp đến hết ngày 22/06/2018.

* LƯU Ý: ĐIỂM CỦA NHÓM PCN02701/01 LÀ ĐIỂM TÍNH CUỐI CÙNG ĐỂ NỘP CHO BAN QLĐT SAU KHI ĐÃ NHÂN VỚI HỆ SỐ ĐIỂM CHUYÊN CẦN (0,1), ĐIỂM KIỂM TRA (0,3) VÀ THI (0,6)

* Đề nghị liên hệ với giảng viên tại Bộ môn Di truyền - Giống vật nuôi, Khoa Chăn nuôi (Phòng 205 và 206) - Không liên hệ qua điện thoại và Email.

NHÓM CN02701-01

NHÓM CN02701/02

NHÓM CN02701/03

NHÓM CN02701/04

NHÓM PCN02701/01

Số khách trực tuyến

Số lượt truy cập