ĐIỂM CHUYÊN CẦN, KIỂM TRA VÀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

* ĐIỂM NÀY DÙNG ĐỂ THAM KHẢO

* Mọi thắc mắc về ĐIỂM của các nhóm được giải đáp đến hết ngày 08/01/2019.

* LƯU Ý: ĐIỂM CHUYÊN CẦN CỦA CÁC NHÓM CN02701/01, 02, 03 ĐỀ NGHỊ LIÊN HỆ VỚI PGS. TS. ĐỖ ĐỨC LỰC

* Đề nghị liên hệ với giảng viên tại Bộ môn Di truyền - Giống vật nuôi, Khoa Chăn nuôi (Phòng 205 và 206) - Không liên hệ qua điện thoại và Email.

CN02701/01

CN02701/02

CN02701/03

CN02701/04

CN02701/05

CN02701/07

CN02701/08

Số khách trực tuyến

Số lượt truy cập