ĐIỂM THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015

* ĐIỂM NÀY ĐỂ THAM KHẢO

Mọi thắc mắc về điểm THI CUỐI KỲ

+ Các nhóm thi ngày 9/06/2015 được giải đáp đến hết ngày 25/06/2015

Các nhóm thi ngày 10/06/2015 được giải đáp đến hết ngày 26/06/2015

Các nhóm thi ngày 11/06/2015 được giải đáp đến hết ngày 26/06/2015

Các nhóm thi ngày 12/06/2015 được giải đáp đến hết ngày 26/06/2015

Các nhóm thi ngày 15/06/2015 được giải đáp đến hết ngày 27/06/2015

Các nhóm thi ngày 16/06/2015 được giải đáp đến hết ngày 27/06/2015

Các nhóm thi ngày 17/06/2015 được giải đáp đến hết ngày 27/06/2015

* Đề nghị liên hệ trực tiếp tại Bộ môn Di truyền - Giống vật nuôi, Khoa Chăn nuôi (Phòng 205 và 206) - Không liên hệ qua điện thoại.

* Lưu ý: Trong danh sách, những bạn được bôi màu vàng là đã được cộng điểm của Thầy Đỗ Đức Lực.

 

Kích chuột vào tên bạn để xem rõ hơn

Điểm cuối kỳ TKTN các nhóm thi ngày 9/06/2015

Điểm cuối kỳ TKTN các nhóm thi ngày 10/06/2015

Điểm cuối kỳ TKTN các nhóm thi ngày 11/06/2015

Điểm cuối kỳ TKTN các nhóm thi ngày 12/06/2015

Điểm cuối kỳ TKTN các nhóm thi ngày 15/06/2015

Điểm cuối kỳ TKTN các nhóm thi ngày 16/06/2015

Điểm cuối kỳ TKTN các nhóm thi ngày 17/06/2015

Số khách trực tuyến

Số lượt truy cập