ĐIỂM THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014

* ĐIỂM NÀY ĐỂ THAM KHẢO

Mọi thắc mắc về điểm THI CUỐI KỲ được giải quyết đến hết ngày 27/06/2014

* Đề nghị liên hệ trực tiếp tại Bộ môn Di truyền - Giống vật nuôi, Khoa Chăn nuôi & NTTS (Phòng 205 và 206) - Không liên hệ qua điện thoại.

 

Kích chuột vào tên bạn để xem rõ hơn

Số khách trực tuyến

Số lượt truy cập