ĐIỂM CHUYÊN CẦN VÀ KIỂM TRA GIỮA KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015

* ĐIỂM NÀY ĐỂ THAM KHẢO

Mọi thắc mắc về điểm CHUYÊN CẦN VÀ KIỂM TRA GIỮA KỲ được giải quyết BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 3/12 đến hết ngày 10/12/2015.

* Đề nghị liên hệ trực tiếp tại Bộ môn Di truyền - Giống vật nuôi, Khoa Chăn nuôi & NTTS (Phòng 205 và 206) - Không liên hệ qua điện thoại.

 

Kích chuột vào tên bạn để xem rõ hơn

Số khách trực tuyến

Số lượt truy cập