ĐIỂM THI CUỐI KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015

* ĐIỂM NÀY ĐỂ THAM KHẢO

Mọi thắc mắc về điểm THI CUỐI KỲ được giải quyết đến hết ngày 29/01/2015

* Đề nghị liên hệ trực tiếp tại Bộ môn Di truyền - Giống vật nuôi, Khoa Chăn nuôi & NTTS (Phòng 205 và 206) - Không liên hệ qua điện thoại.

 

Kích chuột vào tên bạn để xem rõ hơn

Số khách trực tuyến

Số lượt truy cập